EAS

22.4.2013–9.8.2013 toteutettiin Euroopan sosiaalirahaston yhteisrahastuksella projekti ”Uusien kotisivujen design-ratkaisun luonti”, OÜ Kalevi Veekeskusen tukisumma oli 3000,00 euroa. Projekti sai tukea EAS:n tietojen ja taitojen kehittämistuesta.

EAS-logod