EAS

Under perioden 2013-04-22 – 2013-08-09 genomfördes projektet ”Skapandet av nya hemsidas designlösning” med samfinansiering av Europeisk Socialfond, OÜ Kalevi Veekeskus fick stöd i beloppet 3000,00 euros. Projektet fick stöd från EAS, som åtgärder för utveckling av kunskaper och förmågor.

EAS-logod