Kom-ihåg lista till idrottsklubbens gäster

Vänligen bekanta Er med idrottsklubbens goda seder innan Ni kommer till träningen: