Parkering

Parkering på trottoaren framför vattenparken (EuroPark parkeringszon – 11 platser). Gratis för kunder med Kalev Spa parkeringsbiljett som fås från kassan.

Bekanta Er också närmare med närstående parkeringsplatser:

Platsen framför vattenparken
Aia 18, Gamla stads parkeringszon
http://www.parkimine.ee/parklad/tallinn/tallinna-vanalinn

Parkeringsplatsen bredvid Rimi
Aia 7, Europark parkeringszon
http://www.europark.ee/#!/popup/3