Wibit AquaTrack atraktsiooni kasutamise ohutusnõuded

Meeldiva ja turvalise ajaveetmise tagamiseks palume juhinduda järgnevatest reeglitest:

 1. Atraktsiooni kasutamine eeldab ujumisoskust ja on omal vastutusel
 2. Atraktsiooni kasutamine on lubatud alates 6. eluaastast ja pikkusega üle 1,1 m
 3. Rasedatele atraktsiooni kasutamine keelatud
 4. Atraktsiooni kasutamine on lubatud ainult ohutusvestiga
 5. Ära kanna atraktsioonil olles prille, ehteid ja teisi teravaid esemeid
 6. Atraktsioonil toimub ühesuunaline liikumine
 7. Atraktsiooni kasutamisel tuleb jälgida kaaskasutajate ohutust
 8. Keelatud on atraktsiooni alla ujumine
 9. Keelatud on tahtlik tõuklemine ja vettehüpped atraktsioonilt
 10. Atraktsiooni lõpu maandumisala tuleb koheselt peale atraktsiooni kasutamist vabastada
 11. Atraktsiooni ohutuks kasutamiseks tuleb järgida vetelpäästja-instruktori poolt antavaid korraldusi ja märguandeid

Atraktsioon vastab EL EN 16549 standardile. Atraktsiooni ohutusnõuetest ja sisekorraeeskirjadest mittekinnipidamisel ei vastuta Kalevi Veekeskus tekkinud kahjude eest!